Loading…

River Barge

Barka rzeczna typu penichette. Zaprojektowana z przeznaczeniem na czarter. Pływa po rzekach europy zachodniej